Szkoła

Odkrywców

Talentów

 

 

Super Szkoła

Przeczytaj artykuł...
Zobacz zdjęcia...
Zobacz dyplom...

 

  instagram calesnapchat cale

Do ulubionych

 
 


Regulamin Drukuj Email
Regulamin biblioteki II LO w Lubinie

§ 1

Ze zbiorów biblioteki szkolnej mają prawo korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.

§ 2

Czytelnicy odpowiadają materialnie za uszkodzone, zniszczone książki.

§ 3

W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik jest zobowiązany zwrócić do biblioteki taką samą pozycję albo inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.

§ 4

Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.

§ 5

Zasady korzystania ze zbiorów:

  1. W wypożyczalni jest wolny dostęp do półek.
  2. W czytelni książki i czasopisma, z wyjątkiem bieżących, podaje bibliotekarz.
  3. Można wypożyczyć jednorazowo 3 książki na okres 1 miesiąca.
  4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość udzielenia prolongaty na wypożyczoną książkę.
  5. Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko w czytelni.
  6. Obowiązek całkowitego rozliczenia się z wypożyczonych książek i uregulowania wszystkich zobowiązań przypada na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego. Termin ten obowiązuje zarówno maturzystów, jak i uczniów pozostałych klas.

§ 6

W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.

§ 7

W czytelni uczniowie nie mogą realizować żadnych zajęć, gier i zabaw niezwiązanych z programem pracy dydaktycznej i wychowawczej.

§ 8

Regulamin podlega ewaluacji.

 

Trochę statystyki

Szkoła działa od 1.09.1987. Jej mury opuściło ponad 5.000 absolwentów. Obecnie edukacją 19 klas zajmuje się 40 nauczycieli.

Nie tylko nauka

Oprócz zajęć dydaktycznych proponujemy spotkania w ramach kół zainteresowań i różnorodne zajęcia sportowe. Od wielu lat działa szkolne koło wolontariatu.

Stale w czołówce

Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach i olimpiadach, zdobywają medale w zawodach sportowych, są znani z osiągnięć artystycznych.