Szkoła

Odkrywców

Talentów

 

 

Super Szkoła

Przeczytaj artykuł...
Zobacz zdjęcia...
Zobacz dyplom...

 

  instagram calesnapchat cale

Do ulubionych

 
 

Strona główna

Stypendium Prezesa Rady Ministrów! Drukuj Email
Z wielką dumą i radością informujemy, że uczeń naszej szkoły, Dawid Bulak (obecnie oddział 2g) uczestniczył 29 listopada 2011r. (wtorek) w Gali Stypendystów we Wrocławiu. Uroczystość zorganizowana była przez Kuratorium Oświaty w Auli Uniwersytetu Przyrodniczego, a wśród zaproszonych gości byli uczniowie szkół województwa dolnośląskiego uhonorowani Stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz Stypendium Ministra Edukacji Narodowej. Obecna była również Pani Dyrektor II LO Jolanta Dubińska.


Dawid Bulak znalazł się w gronie 274 innych wyróżnionych z Dolnego Śląska i został nagrodzony Stypendium Prezesa RM. Stypendium to przyznawane jest od roku szkolnego 1997/98 tylko jednemu uczniowi z danej szkoły na 10 miesięcy.

Aby otrzymać tę nagrodę należy spełnić jeden z dwóch warunków:
- otrzymać promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią w szkole
bądź
- wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre

Podczas uroczystości nasz uczeń otrzymał dyplom sygnowany przez Donalda Tuska, a także list gratulacyjny od Poseł na Sejm, Ewy Wolak. Dawid Bulak jest, między innymi finalistą VII Europejskiej Olimpiady Społeczno – Prawnej (jedyny pierwszoklasista) oraz otrzymał na zakończenie klasy pierwszej promocję z wyróżnieniem (średnia ocen 5.15).

Gratulujemy!

A oto parę innych fotografii z wydarzenia: 

Trochę statystyki

Szkoła działa od 1.09.1987. Jej mury opuściło ponad 5.000 absolwentów. Obecnie edukacją 19 klas zajmuje się 40 nauczycieli.

Nie tylko nauka

Oprócz zajęć dydaktycznych proponujemy spotkania w ramach kół zainteresowań i różnorodne zajęcia sportowe. Od wielu lat działa szkolne koło wolontariatu.

Stale w czołówce

Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach i olimpiadach, zdobywają medale w zawodach sportowych, są znani z osiągnięć artystycznych.