Szkoła

Odkrywców

Talentów

 

 

Super Szkoła

Przeczytaj artykuł...
Zobacz zdjęcia...
Zobacz dyplom...

 

  instagram calesnapchat cale

Do ulubionych

 
 


Plan pracy Wolontariatu Szkolnego Drukuj Email

Wolontariat Młodzieżowy przy II LO w Lubinie

Plan pracy Wolontariatu Szkolnego II LO

rok szkolny 2017/2018

 

Plan działań Wolontariatu Szkolnego opiera się na kontynuacji współpracy z poszczególnymi placówkami oświatowymi i stowarzyszeniami , organizacjami humanitarnymi.

 

1. Spotkanie informacyjne

2. Rekrutacja nowych wolontariuszy, prowadzenie zajęć związanych z promocją Wolontariatu Szkolnego .

3. Cykliczne spotkania wolontariuszy związane z bieżącymi akcjami.

4. Kontynuowanie współpracy z lubińskim hospicjum, udział w akcjach

organizowanych przez Stowarzyszenie „ Palium”.

5. Współdziałanie z Zespołem Szkół Integracyjnych w Lubinie.

6. Współpraca z Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Lubinie.

- przeprowadzenie wstępnego szkolenia nowych wolontariuszy

- kontynuacja form pracy wolontariatu medycznego opieki długoterminowej

7. Uściślenie współpracy ze Stowarzyszeniem Opieki Długoterminowej „Otwarta Dłoń” .

8. Włączenie się w organizowanie pomocy podopiecznym Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie.

9. Współpraca z organizacją misyjną „Młodzi Światu”. Propagowanie wolontariatu misyjnego podczas lekcji.

10. Udział w doraźnych akcjach organizowanych przez PAH, Caritas i inne.

11. Zaangażowanie wolontariuszy na rzecz środowiska lokalnego i szkoły:

- organizowanie pomocy materialnej dla osób potrzebujących z naszego środowiska lokalnego

- współpraca z Samorządem Uczniowskim w organizowaniu imprez „Mikołajki w szkole”

- współpraca z Zespołem Promocji Szkoły- udział w przygotowaniach” Dnia Otwartego”

                                                                                 

Opiekun Wolontariatu: Dorota Witold

 

Trochę statystyki

Szkoła działa od 1.09.1987. Jej mury opuściło ponad 5.000 absolwentów. Obecnie edukacją 19 klas zajmuje się 40 nauczycieli.

Nie tylko nauka

Oprócz zajęć dydaktycznych proponujemy spotkania w ramach kół zainteresowań i różnorodne zajęcia sportowe. Od wielu lat działa szkolne koło wolontariatu.

Stale w czołówce

Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach i olimpiadach, zdobywają medale w zawodach sportowych, są znani z osiągnięć artystycznych.