Szkoła

Odkrywców

Talentów

 

 

Super Szkoła

Przeczytaj artykuł...
Zobacz zdjęcia...
Zobacz dyplom...

 

  instagram calesnapchat cale

Do ulubionych

 
 

Strona główna

Uwaga Maturzyści!!! Drukuj Email

matura zegar

UWAGA!

 

Zamieszczamy szereg dokumentów

dotyczących egzaminu maturalnego 2018 r.

 

Prosimy o zapoznanie się z ich treścią:

 

1. Deklaracje i formularze dla zdających:

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/Proc218mat/Zal1a.docx:  Deklaracja dla:(1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2017/2018 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego, (2) absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2015/2016 albo 2016/2017, (3) absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2014/2015.

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/Proc218mat/Zal1d.docx: Deklaracja dla:(1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 oraz (2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i (1, 2) przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów.

 

2. Matura 2018 - ważne terminy dla ucznia: https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/TermMATucz218v2.pdf

 

3. Komunikaty:

Egzamin maturalny 2018:

- komunikat o terminach egz. maturalnego: https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/20170901_HarmGimMat.pdf

- komunikat o materiałach i przyborach: https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/20170901_PrzybGim.pdf

- komunikat w sprawie egzaminu maturalnego z informatyki: https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/20170901_KomInf2018.pdf

 

 

Trochę statystyki

Szkoła działa od 1.09.1987. Jej mury opuściło ponad 5.000 absolwentów. Obecnie edukacją 19 klas zajmuje się 40 nauczycieli.

Nie tylko nauka

Oprócz zajęć dydaktycznych proponujemy spotkania w ramach kół zainteresowań i różnorodne zajęcia sportowe. Od wielu lat działa szkolne koło wolontariatu.

Stale w czołówce

Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach i olimpiadach, zdobywają medale w zawodach sportowych, są znani z osiągnięć artystycznych.