Szkoła

Odkrywców

Talentów

 

 

Super Szkoła

Przeczytaj artykuł...
Zobacz zdjęcia...
Zobacz dyplom...

 

  instagram calesnapchat cale

Do ulubionych

 
 

Strona główna Dwójkowe konkursy Dwójkowe Mecze Matematyczno - Fizyczne

Dwójkowe Mecze Matematyczno - Fizyczne
17.01.18

22.02.12 III Dwójkowy Mecz Matematyczno-Fizyczny zakończony!

Dnia 21.02.2012 r. w II LO odbyły się półfinały oraz finał III Dwójkowego Meczu Matematyczno-Fizycznego. W meczach brały udział gimnazja:
- Gimnazjum nr 2 w Polkowicach
- Gimnazjum nr 4 w Lubinie
- Gimnazjum nr 1 w Lubinie
- Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio w Lubinie

Po zaciętej walce wygrało Gimnazjum nr 1 w Lubinie uzyskując 16 punktów.
Drugie miejsce z wynikiem 12 punktów zajęło Gimnazjum nr 4 w Lubinie.

Wszyscy uczestnicy otrzymali ciekawe nagrody rzeczowe.
Organizatorzy konkursu: p. Iwona Świderska, p. Joanna Licznierowska, p.Danuta Gołąb oraz uczniowie klasy II "b".

16.11.11 III edycja DMMF rozpoczęta!

15 listopada 2011 r. w naszej szkole odbył się III Dwójkowy Mecz Matematyczno - Fizyczny. Udział wzięło w nim 8 gimnazjów. Do półfinału przeszły następujące drużyny:
  • Gimnazjum Salezjańskie w Lubinie
  • Gimnazjum nr 1 w Lubinie
  • Gimnazjum nr 2 w Polkowicach
  • Gimnzajum nr 4 w Lubinie
Mecze przebiegały w miłej, ciepłej atmosferze Laughing, a organizacją całości zajęła się klasa 2b pod opieką p. prof. Iwony Świderskiej, Joanny Licznierowskiej oraz Danuty Gołąb.

Dziękujemy za przybycie, wspólną zabawę i życzymy dalszych sukcesów!

13.10.11 Zapraszamy na III Edycję DMMF!


Serdecznie zapraszamy do udziału

w Dwójkowym Meczu Matematyczno- Fizycznym !


Już po raz trzeci II Liceum Ogólnokształcące w Lubinie organizuje

Dwójkowy Mecz Matematyczno- Fizyczny.

Konkurs ten odbędzie się w trzech etapach:

1.      Runda eliminacyjna - 15 listopada 2011 r. o godzinie 11.00.

2.      Runda półfinałowa - 21 lutego2012 r. o godzinie 11.00.

3.      Runda finałowa - 21 lutego 2012 r. o godzinie 13.30.

Zgłoszenia na konkurs należy przesyłać do dnia 10 października 2011 r. na załączonym formularzu  faksem (numer faksu 76 849 72 66).                                                                                            


Dodatkowe informacje można uzyskać  telefonicznie u organizatorów konkursu:

Iwona Świderska: 605 074 675

Joanna Licznierowska:  609 107 986

Danuta Gołąb: 601 422 759.


ZAPRASZAMY!

Do wygrania atrakcyjne nagrody rzeczowe!


13.10.11 Regulamin MECZU!


REGULAMIN

DWÓJKOWEGO MECZU MATEMATYCZNO - FIZYCZNEGO


obowiązujący podczas ELIMINACJI I PÓŁFINAŁU1. Przed rozwiązywaniem zadań kapitanowie potwierdzają znajomość regulaminu meczu (ewentualnie jury wyjaśnia powstałe wątpliwości) i losują, która drużyna rozpocznie grę (tzn. zada jako pierwsza zadanie z listy przeciwnikom).

2. Od momentu otworzenia zadań  sześcioosobowe drużyny mają godzinę zegarową na ich rozwiązanie, po czym  zaczyna się rozgrywka.  

3. Podczas rozwiązywania zadań drużyny pracują w osobnych salach ( mają zapewniony papier na brudnopis). Uczniowie nie mogą się z nikim kontaktować.

Dozwolone jest jedynie używanie kalkulatorów. Nie dopuszczamy żadnych tablic ani innych pomocy. Opiekun powinien dopilnować, aby wyłączono telefony komórkowe. Jury może wejść do sal, aby  skontrolować przebieg przygotowań.

4. Podczas rozgrywki drużyny wyznaczają sobie zadania do rozwiązania na przemian. Mecz kończy się po rozwiązaniu 6 spośród 8 zadań z listy. Każda z drużyn wskazuje do rozwiązania przeciwnikowi co najmniej jedno zadanie z matematyki i co najmniej jedno zadanie z fizyki.

5. Drużyna, której zadano zadanie, może je przyjąć lub odbić. Jeżeli zadanie zostanie odbite, rozwiązuje je drużyna, która je zadała.

6. Rozwiązanie zadania przedstawia na tablicy wybrany członek drużyny, nie kontaktując się z pozostałymi zawodnikami. Każdy zawodnik może przedstawić rozwiązanie tylko jednego zadania (niezależnie od tego, czy jest to zadanie przyjęte czy odbite). Dobrze, aby cały zapis rozwiązania pozostał na tablicy.

7. Po zakończeniu prezentacji rozwiązania może ono zostać uzupełnione przez kapitana drużyny, która rozwiązuje zadanie.

8. Następnie zabiera głos drużyna przeciwna. Może zgłaszać uwagi, zastrzeżenia, komentarze, prosić o dodatkowe wyjaśnienia, przedstawić łatwiejsze rozwiązanie zadania. Dodatkowe pytania mogą też zadawać jurorzy.

9. Każde zadanie musi być ocenione od razu po rozwiązaniu.

10. Oceniane jest rozumowanie prowadzące do wyniku, a nie podanie prawidłowego wyniku. Ocenia się nie tylko formalną poprawność, ale i sposób rozwiązania. Jeżeli jest ono żmudne, zawiłe „na palcach" i daje się istotnie uprościć - stanowi podstawę do odjęcia 1 - 2 p. 10 punktów można przyznać tylko za zadanie rozwiązane bez żadnych usterek.

11. Zadania oceniane są w skali 0 - 10 p. (liczbami naturalnymi) zgodnie  z ustaloną punktacją. Jurorzy oceniają tylko oryginalne rozwiązanie (tzn. nie biorą pod uwagę komentarzy kapitana). Ostateczną ocenę rozwiązania oblicza się jako średnią arytmetyczną ocen jurorów zaokrągloną do najbliższej połowy punktu. Jury podaje uzasadnienie oceny, wskazując błędy, za które odjęto poszczególne punkty.

12. Zadanie uznaje się za rozwiązane, gdy prawidłowe są rozumowanie i plan rozwiązania, a występują tylko drobne błędy rachunkowe lub brak jest założeń, za które odjęto 1 - 2 punkty.

13. Przejęcie punktów w przypadku nieodbitego zadania rozwiązanego. Jeśli drużyna przeciwna zgłosiła w swoich uwagach te zastrzeżenia, za które później jury odjęło co najmniej 2 punkty, przejmuje 2 punkty na swoje konto. Za wytknięte błędy, których jury nie uznało za istotne dla oceny rozwiązania, nie przejmuje  punktów. Podobnie, jeśli przeciwnik wskaże istotnie krótszy lub łatwiejszy sposób rozwiązania, co stanowi podstawę do odjęcia 1- 2 punktów, przechodzą one  na jego konto. Jeśli usterki wskazał wcześniej kapitan drużyny rozwiązującej zadanie, zabiera przeciwnikom możliwość przejęcia punktów „za uwagi".

14. W przypadku zadania odbitego liczba punktów przyznanych za rozwiązanie obliczana jest wg wzoru:  n = 2p - 10, gdzie p jest oceną zadania podaną przez jury (czyli ostatecznie zadanie punktowane jest w skali od  -10 do 10).

15. Dalsze szczegółowe ustalenia dotyczące przebiegu meczu są w gestii jury.04.10.11 Terminy III Edycji konkursu


Konkurs odbędzie się w trzech etapach:

1.      Runda eliminacyjna - 15 listopada 2011 r. o godzinie 11.00.

2.      Runda półfinałowa - 21 lutego2012 r. o godzinie 11.00.

3.      Runda finałowa - 21 lutego 2012 r. o godzinie 13.30.

Zgłoszenia na konkurs należy przesyłać do dnia 10 października 2011 r. na załączonym formularzu  faksem (numer faksu 76 849 72 66).

Trochę statystyki

Szkoła działa od 1.09.1987. Jej mury opuściło ponad 5.000 absolwentów. Obecnie edukacją 19 klas zajmuje się 40 nauczycieli.

Nie tylko nauka

Oprócz zajęć dydaktycznych proponujemy spotkania w ramach kół zainteresowań i różnorodne zajęcia sportowe. Od wielu lat działa szkolne koło wolontariatu.

Stale w czołówce

Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach i olimpiadach, zdobywają medale w zawodach sportowych, są znani z osiągnięć artystycznych.