EmailDrukuj

Terminy - Archiwum

Terminy
Terminy egzaminów, wystawiania ocen, rad klasyfikacyjnych...

:   
:  
Data Tytuł Miejsce Kategoria
30.09.2008
Składanie deklaracji maturalnych - Terminy
20.10.2008
17.00 - 18.00
Konsultacje nauczycieli z rodzicami - Terminy
31.10.2008
Przypomnienie procedur maturalnych - Terminy
01.12.2008
Informacja o ocenach ndst (klasy 3) - Terminy
08.12.2008
Informacja o wyższych ocenach (klasy 3) - Terminy
10.12.2008
Wpisy ocen w dziennikach (klasy 3) - Terminy
15.12.2008
Klasyfikacja (klasy 3) - Terminy
19.12.2008
Koniec pierwszego semestru (klasy 3) - Terminy
19.12.2008
Informacja o ocenach ndst (klasy 1-2) - Terminy
05.01.2009
Początek drugiego semestru (klasy 3) - Terminy
05.01.2009
Informacja o wyższych ocenach (klasy 1-2) - Terminy
07.01.2009
Wpisy ocen w dziennikach (klasy 1-2) - Terminy
12.01.2009
Klasyfikacja (klasy 1-2) - Terminy
14.01.2009
Koniec pierwszego semestru (klasy 1-2) - Terminy
02.02.2009
Początek drugiego semestru (klasy 1-2) - Terminy
03.04.2009
Składanie wykazu bibliografii (maturzyści) - Terminy
06.04.2009
Informacja o ocenach ndst (klasy 3) - Terminy
06.04.2009
17.00 - 18.00
Konsultacje nauczycieli z rodzicami - Terminy
08.04.2009
Informacja o wyższych ocenach (klasy 3) - Terminy
15.04.2009
Wpisy ocen w dziennikach (klasy 3) - Terminy
20.04.2009
Klasyfikacja (klasy 3) - Terminy
24.04.2009
Dostarczanie ramowych planów prezentacji (maturzyści) - Terminy
01.06.2009
Informacja o ocenach ndst (klasy 1-2) - Terminy
08.06.2009
Informacja o wyższych ocenach (klasy 1-2) - Terminy
10.06.2009
Wpisy ocen w dziennikach (klasy 1-2) - Terminy
15.06.2009
Klasyfikacja (klasy 1-2) - Terminy
19.06.2009
09.00
Koniec roku szkolnego Hala sportowa Terminy
27.08.2009
Egzaminy poprawkowe - Terminy
01.09.2009
09.00
Rozpoczęcie roku szkolnego Aula Terminy
02.09.2009 - 02.09.2009
Termin spotkań wychowawców i nauczycieli z rodzicami klas trzecich - Terminy
21.09.2009 - 21.09.2009
Termin spotkania wychowawców i nauczycieli z rodzicami klas pierwszych i drugich - Terminy
21.09.2009 - 21.09.2009
Termin spotkań wychowawców i nauczycieli z rodzicami klas trzecich - Terminy
30.09.2009 - 30.09.2009
Składanie deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w sesji wiosennej - Terminy
30.09.2009 - 30.09.2009
Zaznajomienie uczniów z wymogami edukacyjnymi - Terminy
26.10.2009 - 26.10.2009
Termin Rady Pedagogicznej - Terminy
30.10.2009 - 30.10.2009
Przypomnienie uczniom klas maturalnych procedur egzaminu maturalnego - Terminy
16.11.2009 - 16.11.2009
Termin spotkań wychowawców i nauczycieli z rodzicami klas pierwszych i drugich - Terminy
16.11.2009 - 16.11.2009
Termin spotkań wychowawców i nauczycieli z rodzicami klas trzecich - Terminy
30.11.2009 - 30.11.2009
Termin poinformowania uczniów klas trzecich i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych - Terminy
07.12.2009 - 07.12.2009
• Termin poinformowania uczniów klas trzecich i rodziców o przewidywanych wyższych niż niedostateczn - Terminy
09.12.2009 - 09.12.2009
Termin dokonania wpisów ocen klasyfikacyjnych w dziennikach lekcyjnych - Terminy
14.12.2009 - 14.12.2009
Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej dla klas trzecich - Terminy
14.12.2009 - 14.12.2009
Termin Rady Pedagogicznej - Terminy
14.12.2009 - 14.12.2009
17.00 - 18.00
Obowiązkowe dyżury nauczycielskie poświęcone konsultacjom indywidualnym z rodzicami - Terminy
23.12.2009 - 31.12.2009
Zimowa przerwa świąteczna - Terminy
11.01.2010 - 11.01.2010
Termin poinformowania uczniów klas I i II oraz rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych - Terminy
11.01.2010 - 11.01.2010
Termin spotkań wychowawców i nauczycieli z rodzicami klas trzecich - Terminy
18.01.2010 - 18.01.2010
Termin poinformowania uczniów klas I i II oraz rodziców o przewidywanych wyższych niż niedostateczne - Terminy
20.01.2010 - 20.01.2010
Termin dokonania wpisów ocen klasyfikacyjnych w dziennikach lekcyjnych - Terminy
25.01.2010 - 25.01.2010
Termin posiedzenia rady klasyfikacyjnej dla klas pierwszych i drugich - Terminy
25.01.2010 - 25.01.2010
Termin Rady Pedagogicznej - Terminy
25.01.2010 - 25.01.2010
Termin spotkań wychowawców i nauczycieli z rodzicami klas pierwszych i drugich - Terminy
01.02.2010 - 14.02.2010
Ferie zimowe - Terminy
15.02.2010 - 15.02.2010
Termin Rady Pedagogicznej - Terminy
15.03.2010 - 15.03.2010
Termin spotkań wychowawców i nauczycieli z rodzicami klas pierwszych i drugich - Terminy
15.03.2010 - 15.03.2010
Termin spotkań wychowawców i nauczycieli z rodzicami klas trzecich - Terminy
12.04.2010 - 12.04.2010
Termin poinformowania uczniów klas trzecich i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych - Terminy
12.04.2010 - 12.04.2010
17.00 - 18.00
Obowiązkowe dyżury nauczycielskie poświęcone konsultacjom indywidualnym z rodzicami - Terminy
19.04.2010 - 19.04.2010
Termin poinformowania uczniów klas trzecich o przewidywanych wyższych niż niedostateczne ocenach - Terminy
21.04.2010 - 21.04.2010
Termin dokonania wpisów ocen klasyfikacyjnych w dziennikach lekcyjnych - Terminy
26.04.2010
Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej dla klas trzecich - Terminy
26.04.2010 - 26.04.2010
Termin Rady Pedagogicznej - Terminy
30.04.2010 - 30.04.2010
Uroczystość zakończenia roku szkolnego klas trzecich - Terminy
24.05.2010 - 24.05.2010
Termin spotkań wychowawców i nauczycieli z rodzicami klas pierwszych i drugich - Terminy
07.06.2010 - 07.06.2010
Termin poinformowania uczniów klas I i II oraz rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych - Terminy
14.06.2010 - 14.06.2010
Termin poinformowania uczniów klas I i II o przewidywanych wyższych niż niedostateczne ocenach - Terminy
16.06.2010 - 16.06.2010
Termin dokonania wpisów ocen klasyfikacyjnych w dziennikach lekcyjnych - Terminy
21.06.2010 - 21.06.2010
Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej - Terminy
21.06.2010 - 21.06.2010
Termin Rady Pedagogicznej - Terminy
24.06.2010 - 24.06.2010
Termin Rady Pedagogicznej - Terminy
25.06.2010 - 25.06.2010
Uroczyste zakończenie roku szkolnego - Terminy
26.06.2010 - 31.08.2010
Ferie letnie - Terminy
26.08.2010 - 26.08.2010
Egzaminy poprawkowe - Terminy
02.09.2010
Zebranie z rodzicami - Terminy
13.09.2010
Zebranie z rodzicami - Terminy
08.11.2010
Konsultacje indywidualne z nauczycielami - Terminy
29.11.2010
Oceny niedostateczne - Terminy
29.11.2010
Zebranie z rodzicami - Terminy
06.12.2010
Oceny wyższe niż niedostateczne - Terminy
08.12.2010
Wpisy ocen do dziennika - Terminy
13.12.2010
Rada Pedagogiczna - Terminy
23.12.2010 - 31.12.2010
Przerwa świąteczna - Terminy
10.01.2011
Oceny niedostateczne - Terminy
10.01.2011
Zebranie z rodzicami - Terminy
17.01.2011
Oceny wyższe niż niedostateczne - Terminy
19.01.2011
Wpisy ocen do dziennika - Terminy
24.01.2011
Rada klasyfikacyjna - Terminy
07.02.2011
Zebranie z rodzicami - Terminy
14.02.2011 - 27.02.2011
Ferie zimowe - Terminy
14.03.2011
Zebranie z rodzicami - Terminy
04.04.2011
Oceny niedostateczne - Terminy
04.04.2011
Konsultacje indywidualne z nauczycielami - Terminy
04.04.2011
Konsultacje indywidualne z nauczycielami - Terminy
11.04.2011
Oceny wyższe niż niedostateczne - Terminy
13.04.2011
Wpisy ocen do dziennika - Terminy
18.04.2011
Rada Pedagogiczna - Terminy
29.04.2011
Zakończenie roku szkolnego - Terminy
02.05.2011
Dzień wolny - Terminy
04.05.2011
Dzień wolny - Terminy
05.05.2011
Dzień wolny - Terminy
06.05.2011
Dzień wolny - Terminy
30.05.2011
Zebranie z rodzicami - Terminy
03.06.2011
Oceny niedostateczne - Terminy
10.06.2011
Oceny wyższe niż niedostateczne - Terminy
14.06.2011
Wpisy ocen do dziennika - Terminy
17.06.2011
Rada Pedagogiczna - Terminy
22.06.2011
Zakończenie roku szkolnego - Terminy
29.08.2011
Egzaminy poprawkowe - Terminy
28.11.2011
Przewidywane oceny niedostateczne oraz nieodpowiednich lub naganne dla klas III - Terminy
07.12.2011
Oceny wyższe niż niedostateczne dla klas III - Terminy
12.12.2011
Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej dla klas trzecich - Terminy
16.12.2011
Koniec semetru pierwszego dla klas III - Terminy
19.12.2011
Oceny niedostateczne dla klas I i II - Terminy
04.01.2012
Oceny wyższe niż niedostateczne dla klas I i II - Terminy
09.01.2012
Posiedzenie rady klasyfikacyjnej dla klas pierwszych i drugich - Terminy
13.01.2012
Koniec semetru pierwszego dla klas I i II! - Terminy
30.01.2012
Podsumowująca Rada Pedagogiczna - Terminy
04.04.2012
Pprzewidywane oceny niedostateczne oraz nieodpowiednie lub naganne dla klas III - Terminy
18.04.2012
Przewidywane oceny klasyfikacyjne wyższe niż niedostateczne - Terminy
23.04.2012
Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej dla klas III - Terminy
04.05.2012 - 25.05.2012
Matura 2012 - Terminy
11.06.2012
Przewidywane oceny niedostateczne oraz nieodpowiednie lub naganne - Terminy
20.06.2012
Przewidywane wyższe niż niedostateczne oceny klasyfikacyjne - Terminy
25.06.2012
Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej - Terminy
29.06.2012 - 29.06.2012
Koniec roku szkolnego dla klas I i II - Terminy
30.06.2012 - 31.08.2012
Wakacje! - Terminy
29.08.2012 - 30.08.2012
Egzaminy poprawkowe - Terminy
03.12.2012
Informacja o ocenach niedostatecznych - klasy III! - Terminy
10.12.2012
Inf. o ocenach wyższych niż 1 dla klas III! - Terminy
12.12.2012
Wpisy ocen klasyfikacyjnych klas III! - Terminy
17.12.2012
Zebranie z rodzicami - KLASY III! - Terminy
21.12.2012
Koniec semestru I dla klas maturalnych! - Terminy
07.01.2013
Przewidywane oceny niedostateczne - klasy I i II! - Terminy
14.01.2013
Oceny wyższe niż niedostateczne - klasy I i II! - Terminy
16.01.2013
Wpisy ocen klasyfikacyjnych - klasy I i II! - Terminy
21.01.2013
Zebranie z rodzicami - KLASY I i II! - Terminy
25.01.2013 - 25.01.2013
Koniec I semestru! - Terminy
08.04.2013
Oceny niedostateczne - klasy III! - Terminy
08.04.2013
Oceny niedostateczne - klasy III! - Terminy
08.04.2013
Zebranie z rodzicami! - Terminy
15.04.2013
Oceny wyższe niż niedostateczne - klasy III! - Terminy
17.04.2013
Wpisy ocen klasyfikacyjnych klas III! - Terminy
26.04.2013
Zakończenie roku szkolnego - klasy III! - Terminy
27.05.2013
Konsultacje! - Terminy
10.06.2013
Oceny niedostateczne - klasy I i II! - Terminy
17.06.2013
Oceny wyższe niż niedostateczne - klasy I i II! - Terminy
19.06.2013
Wpisy ocen klasyfikacyjnych - klasy I i II! - Terminy
28.06.2013 - 28.06.2013
Koniec roku szkolnego 2012/2013 - Terminy
28.08.2013 - 29.08.2013
Egzaminy poprawkowe! - Terminy
02.12.2013 - 02.12.2013
Informacja o ocenach niedostatecznych - III klasy! - Terminy
10.12.2013 - 10.12.2013
Informacja o ocenach wyższych niż 1 dla klas III! - Terminy
11.12.2013 - 11.12.2013
Wpisy ocen klasyfikacyjnych - klasy III! - Terminy
20.12.2013 - 20.12.2013
Informacja o ocenach niedostatecznych - klasy I i II! - Terminy
14.01.2014 - 14.01.2014
Informacja o ocenach wyższych niż 1 - klasy I i II! - Terminy
15.01.2014 - 15.01.2014
Wpisy ocen klasyfikacyjnych - klasy I i II! - Terminy
01.04.2014 - 01.04.2014
Informacja o ocenach końcoworocznych niedostatecznych - klasy III! - Terminy
09.04.2014 - 09.04.2014
Informacja o ocenach końcoworocznych wyższych niż 1 - klasy III! - Terminy
10.04.2014 - 10.04.2014
Wpisy ocen klasyfikacyjnych końcoworocznych - klasy III! - Terminy
09.06.2014 - 09.06.2014
Informacja o ocenach niedostatecznych końcoworocznych - klasy I i II! - Terminy
13.06.2014 - 13.06.2014
Informacja o ocenach wyższych niż 1 dla klas I i II! - Terminy
17.06.2014 - 17.06.2014
Wpisy ocen klasyfikacyjnych! - Terminy
27.08.2014 - 28.08.2014
Egzaminy poprawkowe! - Terminy
08.06.2015 - 08.06.2015
Termin poinformowania uczniów klas I i II oraz rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych! - Terminy
15.06.2015 - 15.06.2015
Informacja o ocenach wyższych niż niedostateczne - kl. I i II! - Terminy
17.06.2015 - 17.06.2015
Wpisy ocen klasyfikacyjnych! - Terminy
26.08.2015 - 27.08.2015
Egzaminy poprawkowe! - Terminy
04.01.2016
Informacja o ocenach ndst. - I semestr - Terminy
11.01.2016
Informacja o ocenach - I semestr - Terminy
13.01.2016
Wpisywanie ocen - I semestr - Terminy
11.04.2016
Informacja o końcowych ocenach ndst. dla 3-klasistów - Terminy
18.04.2016
Informacja o ocenach końcowych dla 3-klasistów - Terminy
20.04.2016
Wpisywanie ocen końcowych dla 3-klasistów - Terminy
06.06.2016
Informacja 1- i 2-klasistów o ocenach ndst. - Terminy
13.06.2016
Informacja dla 1- i 2-klasistów o ocenach końcowych - Terminy
15.06.2016
Wpisywanie ocen końcowych 1- i 2-klasistów - Terminy
29.08.2016 - 30.08.2016
Egzaminy poprawkowe - Terminy
02.01.2017 - 02.01.2017
Termin poinformowania o ocenach niedostatecznych... - Terminy
09.01.2017 - 09.01.2017
Oceny wyższe niż niedostateczne! - Terminy
11.01.2017 - 11.01.2017
Wpisy ocen klasyfikacyjnych! - Terminy
05.06.2017 - 05.06.2017
Informacja o ocenach klasyfikacyjnych niedostatecznych - klasy 1 i 2. - Terminy
09.06.2017 - 09.06.2017
Informacja o ocenach klasyfikacyjnych innych niż niedostateczne - klasy 1. i 2, - Terminy
13.06.2017 - 13.06.2017
Wpisy ocen klasyfikacyjnych - kl. 1. i 2. - Terminy
23.06.2017 - 23.06.2017
Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 - Terminy