Kalendarium 2014/2015 Drukuj

Wolontariat Młodzieżowy przy II LO w Lubinie

Kalendarium działań w roku szkolnym 2014/2015

 

Zadania do realizacji

Termin

Spotkanie informacyjne, rekrutacja nowych wolontariuszy

Wrzesień

Podstawowe szkolenie wolontariuszy

Październik

Współpraca z psychologiem szkolnym w prowadzeniu szkoleń, spotkań z wolontariuszami

Cały rok

Cykliczne zebrania informacyjne

Cały rok

Współpraca z Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym przy ul. Bema:

- udział w szkoleniu przeprowadzonym przez kierownika p. Beatę Braziuk

- odwiedziny wolontariuszy na oddziale

Cały rok

Współpraca z Zespołem Szkół Integracyjnych w Lubinie – regularne spotkania z dziećmi podopiecznymi ZSI (odrabianie lekcji, spotkania integracyjne itd.)

Cały rok

Współpraca z lubińskim hospicjum – udział w akcjach dla wolontariuszy organizowanych przez Stowarzyszenie „Palium”

Cały rok

Udział w doraźnych akcjach organizowanych przez Caritas, PCK, PAH i inne

Według potrzeb

Organizowanie pomocy dla uczniów naszej szkoły i nie tylko potrzebujących wsparcia materialnego

Według potrzeb

Przygotowanie sprawozdania z pracy wolontariatu

Styczeń, czerwiec