Uwaga Maturzyści!!! Drukuj
wtorek, 26 września 2017 09:57

matura zegar

UWAGA!

 

Zamieszczamy szereg dokumentów

dotyczących egzaminu maturalnego 2018 r.

 

Prosimy o zapoznanie się z ich treścią:

 

1. Deklaracje i formularze dla zdających:

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/Proc218mat/Zal1a.docx:  Deklaracja dla:(1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2017/2018 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego, (2) absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2015/2016 albo 2016/2017, (3) absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2014/2015.

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/Proc218mat/Zal1d.docx: Deklaracja dla:(1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 oraz (2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i (1, 2) przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów.

 

2. Matura 2018 - ważne terminy dla ucznia: https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/TermMATucz218v2.pdf

 

3. Komunikaty:

Egzamin maturalny 2018:

- komunikat o terminach egz. maturalnego: https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/20170901_HarmGimMat.pdf

- komunikat o materiałach i przyborach: https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/20170901_PrzybGim.pdf

- komunikat w sprawie egzaminu maturalnego z informatyki: https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/20170901_KomInf2018.pdf