Wykład prof. dr hab. Marka Bojarskiego w II LO! Drukuj

 

 

Z radością informujemy o wykładzie prof. dr hab. Marka Bojarskiego, pt. "Zasady tworzenia przepisów prawa karnego", który odbędzie się 27.09.2017 r. o godz. 13.00 w auli II LO w Lubinie.

Profesor Marek Bojarski (ur. 13 marca 1946 w Przemyślu) – polski prawnik specjalizujący się w prawie karnym, prawie karnym skarbowym i prawie o wykroczeniach, profesor nauk prawnych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego i rektor tej uczelni w kadencjach 2008–2012 oraz 2012–2016.

W 1963 zdał maturę w II Liceum Ogólnokształcącym w Przemyślu. Studia prawnicze ukończył w 1969 na Uniwersytecie Wrocławskim. Na macierzystej uczelni w 1976 uzyskał stopień doktora, a w 1985 stopień doktora habilitowanego. 20 października 1992 otrzymał tytuł profesora nauk prawnych.

Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Instytucie Kryminologicznym UWr. Na Uniwersytecie Wrocławskim przeszedł kolejne szczeble kariery naukowej, dochodząc do stanowiska profesora zwyczajnego. W latach 1984–1991 był zastępcą, a od 1991 dyrektorem Instytutu Prawa Karnego i Kryminologii. W 1989 został kierownikiem jednego z zakładów, a następnie kierownikiem Katedry Prawa o Wykroczeniach i Karnego Skarbowego. W latach 1993–1995 i 1999–2002 pełnił funkcję prorektora UWr, a w latach 2002–2008 był dziekanem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii tej uczelni. 6 maja 2008 został wybrany na rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. 14 marca 2012 uzyskał reelekcję na kolejną czteroletnią kadencję.

Wizytował w Bostonie, Des Moines, Detroit, Waszyngtonie, Leuven. Od 1977 członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Karnego (od 1977). Powoływany na przewodniczącego Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia, Opola, Częstochowy i Zielonej Góry, a także na przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz przewodniczącego komisji rewizyjnej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Otrzymał tytuły doktora honoris causa Tomskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego (2010) oraz Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki (2011). W 2012 został honorowym obywatelem Przemyśla.