Profile kształcenia Drukuj

W roku szkolnym 2016/2017 szkoła prowadzi nauczanie w 17 klasach (5 klas pierwszych, 6 drugich oraz 6 trzecich). Ich profile wyglądają następująco:

 

Klasa

Profil

1

A

matematyczno-fizyczny

B

matematyczno-geograficzny

C

 medyczny

D

językowy z elementami psychologii

E

prawny

2

A

matematyczno-fizyczny

B

matematyczno-fizyczny

C

matematyczno-geograficzny z elementami ekonomii

D

 medyczny

E

językowy z elementami psychologii

F

prawny

3

A

matematyczno-fizyczny

B

matematyczno-fizyczny

C

matematyczno-geograficzny

D

medyczny

E

językowy z elementami psychologii

F

prawny