Drukuj
W roku szkolnym 2017/2018 w naszej szkole pracuje 36 nauczycieli.

Większość z nich to osoby od lat związane z II LO.

Poniżej prezentujemy zestawienie przedmiotów nauczanych w naszym liceum i prowadzących je nauczycieli.

Uwaga: niektóre osoby uczą kilku przedmiotów.

 JĘZYKI OBCEJęzyk angielski

 

Ewa Gręda

Jolanta Grodek-Kabat

Jowita Jaworska

Maciej Lech

Agata Pękała

 

Marta SzadkowskaJęzyk francuski
Natalia Ossowska
Język niemiecki
Renata Legieć


Ryszard Techmański

Joanna Zimna

PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNEJęzyk polskiLilianna Bartosiewicz

Iwona Kuriata

Małgorzata Piotrkowska-Dańkowska

Joanna Rodak


Elementy filozofiiMałgorzata Piotrkowska-Dańkowska
Elementy psychologii


Małgorzata Podsiadlik

HistoriaTomasz Bób

Adam Dragan


Agnieszka WiniarskaPodstawy przedsiębiorczości
Aldona SzykulskaWiedza o kulturzeAldona SzykulskaWiedza o społeczeństwieAdam Dragan

Agnieszka Winiarska

PRZEDMIOTY ŚCISŁE I TECHNICZNEFizykaAnna Kopcza

Dariusz Pękała


MatematykaOlena Aubek

Danuta Gołąb

Elżbieta Herda

Iwona Świderska
Informatyka


 

Adam Dragan

Dariusz Pękała

 PRZEDMIOTY PRZYRODNICZEBiologiaJulitta Frankiewicz

Małgorzata ZajączkowskaChemia

 


Julitta Frankiewicz

Agnieszka Kwaśny

Małgorzata Zajączkowska

Geografia Anna Krzysztofik

POZOSTAŁE PRZEDMIOTYEdukacja dla bezpieczeństwa


Emanuela Garnowska


Religia

 
Ks. Jerzy Jastrzębski

Dorota Witold

Wychowanie fizyczneEmanuela Garnowska

Marta Haliniak

Dorota Jonc-Paszkiewicz

Ireneusz Koliszak

Tomasz Radziej