Regulamin Drukuj
Regulamin biblioteki II LO w Lubinie

§ 1

Ze zbiorów biblioteki szkolnej mają prawo korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.

§ 2

Czytelnicy odpowiadają materialnie za uszkodzone, zniszczone książki.

§ 3

W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik jest zobowiązany zwrócić do biblioteki taką samą pozycję albo inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.

§ 4

Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.

§ 5

Zasady korzystania ze zbiorów:

  1. W wypożyczalni jest wolny dostęp do półek.
  2. W czytelni książki i czasopisma, z wyjątkiem bieżących, podaje bibliotekarz.
  3. Można wypożyczyć jednorazowo 3 książki na okres 1 miesiąca.
  4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość udzielenia prolongaty na wypożyczoną książkę.
  5. Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko w czytelni.
  6. Obowiązek całkowitego rozliczenia się z wypożyczonych książek i uregulowania wszystkich zobowiązań przypada na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego. Termin ten obowiązuje zarówno maturzystów, jak i uczniów pozostałych klas.

§ 6

W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.

§ 7

W czytelni uczniowie nie mogą realizować żadnych zajęć, gier i zabaw niezwiązanych z programem pracy dydaktycznej i wychowawczej.

§ 8

Regulamin podlega ewaluacji.