Przysposobienie obronne Drukuj

Zajęcia z przysposobienia obronnego trwają dwa lata. W ich trakcie młodzież poznaje zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia (pożary, zamachy terrorystyczne, katastrofy ekologiczne, działania wojenne), uczy się również udzielania pierwszej pomocy. Podczas zajęć wiele mówi się o prawach człowieka i ich obronie.

Lekcje nie ograniczają się do prezentacji teorii. Uczniowie odbywają zajęcia praktyczne, ćwicząc sposoby udzielania pierwszej pomocy, próbują też swoich sił na strzelnicy sportowej.

Szkoła może pochwalić się licznymi osiągnięciami uczniów w konkursach związanych z przysposobieniem obronnym.