Skład Rady Rodziców Drukuj
Skład Rady Rodziców:

1. Prezydium Rady Rodziców:
  • Przewodnicząca - Agnieszka Borowska-Grochulska
  • Zastępca - Jacek Lerka
  • Sekretarz - Janusz Stachowski
  • Skarbnik - Jolanta Pyszczyńska

2. Komisja Rewizyjna Rady Rodziców:

  • Alicja Junak
  • Jolanta Książek
  • Iwona Szwedo