IV Festiwal Amatorskiej Twórczości Filmowej Zagłębia Miedziowego! Drukuj

Centrum Kultury „Muza” w Lubinie zaprasza do udziału w Konkursie Kina Niezależnego i Sztuki Wideo w ramach IV Festiwalu Amatorskiej Twórczości Filmowej Zagłębia Miedziowego.

Celem konkursu jest prezentacja ciekawych form filmowych w zakresie filmu z nurtu off i sztuki wideo. W konkursie mogą brać udział zarówno amatorzy, twórcy niezależni, jak i studenci kierunków filmowych i plastycznych, o ile zgłoszone przez nich prace mieszczą się w nurcie filmu niezależnego (offowego) i sztuki wideo (video art). Uczestnicy nie mogą być absolwentami kierunków filmowych lub plastycznych w zakresie sztuki nowych mediów. Każdy twórca zgłaszający film do konkursu powinien być mieszkańcem Zagłębia Miedziowego (powiaty: lubiński, legnicki, polkowicki i głogowski). Jury przyzna Nagrodę Główną w wysokości 1000 zł oraz 2 równorzędne wyróżnienia w wysokości 500 zł każde. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 listopada br. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 18 grudnia.