VII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie pn. „GWIEZDNY KRĄG” Drukuj

Już po raz siódmy Miasto Słupsk organizuje Olimpiadę skierowaną do uczniów ze wszystkich szkół ponadgimnazjalnych na terenie całego kraju. Zarówno pierwszy, jak i drugi etap Olimpiady będzie polegał na rozwiązaniu testu na Słupskiej Miejskiej Platformie E – learningowej. W skład Komitetu Honorowego tegorocznej Olimpiady weszli: Janusz Lewandowski – Członek Komisji Europejskiej ds. programowania finansowego i budżetu, Katarzyna Hall – Minister Edukacji Narodowej, Profesor Andrzej Rzepliński – Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Stanisław Dąbrowski – Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej, Jan Kozłowski – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Wojewoda Pomorski.

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych chcący wziąć udział w Olimpiadzie muszą dokonać rejestracji na platformie e – learningowej pod adresem: http://szkolenia.slupsk.eu w terminie do 20 listopada 2011 roku.