Zostań jednym z Lex Masters! Drukuj

lexmaster-150x150Zachęcamy uczniów do udziału w konkursie Ministerstwa Sprawiedliwości Lex Master!

Lex Master to tytuł ogólnopolskiego konkursu wiedzy prawniczej, który organizuje Wyższa Szkoła Prawa i Administracji na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości.

W konkursie uczestniczyć mogą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy w chwili przystępowania do konkursu nie ukończyli 18. roku życia. Zadania w ramach konkursu będą zróżnicowane, tak by dostosować poziom pytań do uczestników z poszczególnych szkół.

Uczniowie w trzech etapach (dwa z nich - on-line) zmierzą się z różnymi dziedzinami prawa.

Rekrutacja już ruszyła. Kończy się 6 października.

 

Konkurs składa się z trzech etapów. Dwa pierwsze zorganizowane zostaną on-line za pomocą platformy e-learningowej. Uczestnicy zmierzą się z pytaniami testowymi zadawanymi przez superbohaterów symbolizujących poszczególne dziedziny prawa W pierwszym etapie, który odbędzie się 8 października 2015 r., uczniowie będą mieli 45 minut na udzielenie odpowiedzi na 50 pytań jednokrotnego wyboru.

W drugim etapie uczestnicy konkursu w ciągu 45 minut będą musieli odpowiedzieć na jak najwięcej pytań testowych. Za poprawną odpowiedź przyznany będzie punkt, za błędną natomiast punkt będzie odejmowany. Po osiągnięciu wymaganej liczby punktów uczestnik przejdzie na drugi poziom drugiego etapu, w którym będzie rozwiązywał pytania problemowe i casusy. Drugi etap konkursu „Lex Master” odbędzie się 5 listopada 2015 r.

Finał odbędzie się 17 grudnia 2015 r. w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości. Finaliści będą odpowiadać na zestawy pytań problemowych i casusów przed specjalną Komisją złożoną z ekspertów z różnych dziedzin prawa.

Celem konkursu „Lex Master” organizowanego przez WSPiA Rzeszów-Przemyśl na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości jest szerzenie wśród uczniów wiedzy prawniczej.

Udział w konkursie pomoże podnieść świadomość prawną młodzieży oraz ukształtować postawę praworządności i szacunku dla prawa. Celem konkursu jest także wykształcenia u młodych ludzi właściwych, obywatelskich postaw wobec prawa i instytucji wymiaru sprawiedliwości.

Dodatkowo udział w konkursie „Lex Master” pozwoli na kształtowanie u uczniów umiejętność podejmowania świadomych decyzji oraz poszukiwania informacji.

Konkurs będzie obejmował nie tylko zagadnienia, które uczniowie poznają w ramach przedmiotu „wiedza o społeczeństwie”. Aby dostać się do finału konkursu „Lex Master” uczniowie będą musieli wykazać się wiedzą z zakresu: prawoznawstwa, praw człowieka, prawa konstytucyjnego, cywilnego, karnego, pracy, administracyjnego, gospodarczego, finansowego czy prawa międzynarodowego.

Organizatorzy konkursu Lex Master szczególny akcent chcą jednak położyć na zagadnienia, które mogą być ważne dla młodych ludzi. Pytania będą więc dotyczyły np. praw konsumenta, zasad zawierania umów, pojawią się także zagadnienia z zakresu m.in. ochrony danych osobowych, prawa autorskiego, cyberprzestępczości, praw pracownika, podatku dochodowego, przedsiębiorczości i prawa wykroczeń.

Konkurs jest finansowany w ramach programu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu” realizowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

„Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu” to projekt Ministerstwa Sprawiedliwości realizowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014.

Jednym z elementów projektu jest konkurs wiedzy z zakresu prawa dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, który organizuje Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl. Projekt Uczelni zdobył najwyższą ocenę Ministerstwa Sprawiedliwości, pokonując osiem innych ofert z całej Polski.

Więcej informacji na stronie http://lexmaster.eu/