TWÓJ SZCZĘŚLIWY NUMEREK Drukuj

Codziennie losujemy numerek. Traf na swój numer z dziennika i:

- nie pisz niezapowiedzianej kartkówki

- nie odpowiadaj przy tablicy

PO PROSTU CIESZ SIĘ WOLNOŚCIĄ Smile

* Los nie zwalnia z zapowiedzianej klasówki

(nad prawidłowością losowania opiekę sprawuje SU)