Sukces w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim "Świat uczuć i emocji"! Drukuj

W dniu 25 marca 2013 r. odbył się Międzyszkolny Konkurs Recytatorski prozy i poezji obcojęzycznej "Świat uczuć i emocji" zorganizowany przez Szkolny Klub Europejski w Zespole Szkół Nr 1 w Lubinie. Celem konkursu było propagowanie wśród uczniów nauki języków obcych, rozwój umiejętności recytatorskich oraz zachęcenie uczniów do sięgnięcia po literaturę obcojęzyczną.

Konkurs był organizowany dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Rywalizacja polegała na recytacji dowolnego fragmentu utworu prozy lub poezji w języku obcym.

II Liceum Ogólnokształcące reprezentowały dwie uczennice z klasy Ib - Julia Dunin oraz Marta Sawicka, których opiekunem był p. Ryszard Techmański - nauczyciel j. niemieckiego w II LO.

Julia Dunin recytowała wiersz Johanna Wolfganga von Goethe "Heidenroslein", natomiast Marta Sawicka zaprezentowała wiersz Fryderyka Schillera "Amalia".

Jury składające się z nauczycieli języków obcych - opiekunów uczestników, przyznało 2 pierwsze miejsca NASZYM UCZENNICOM. Drugie miejsce zajął uczeń Zespołu Szkół Nr 1 Sebastian Chajec.

Dyplomy oraz cenne nagrody książkowe wręczył zwycięzcom Dyrektor ZS Nr 1 Paweł Klimaszewski.

Dziękujemy Julii Dunin oraz Marcie Sawickiej za udział w konkursie i gratulujemy zwycięstwa.