WYKAZ PODRĘCZNIKÓW 2011/2012 Drukuj
środa, 15 czerwca 2011 12:12
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH
W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W LUBINIE
W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

Lp.

przedmiot

klasa (poziom)

REALIZACJA

ROK NAUKI

tytuł podręcznika
i wydawnictwo


autor podręcznika

I

II

III

1.

język polski

wszystkie klasy poziomy: podstawowy
i rozszerzony

x

Przeszłość to dziś. Literatura - język - kultura. Podręcznik do klasy I. -Stentor

Krzysztof Mrowcewicz

2.

wszystkie klasy poziomy: podstawowy 
i rozszerzonyxPrzeszłość to dziś. Literatura - język - kultura. Podręcznik do klasy II. -Stentor

Aleksander Nawarecki, Dorota Siwicka

3.

wszystkie klasy poziomy: podstawowy 
i rozszerzony

x

Przeszłość to dziś. Literatura - język - kultura. Podręcznik do klasy III. - Stentor

Jacek Kopciński

4.

język angielski

Beginner -

poziom początkujący„Upstream" - Express Publishing„Matura Prime Time"„Matura Explorer" Nowa Era„New Matura Success"- Pearson Education

„Matura Masters"

Macmillan Education

Virgina Evans, Jenny DooleyVirginia Evans, Jenny

DooleyJohn Nauton,

Beata PolitStuart McKinlay,

Bob Hastings,

Tomasz SiutaMarta Rosińska, Ken Wilson

5.

Elementary -

poziom podstawowy

„Upstream" - Express Publishing„Matura Prime Time"

„Matura Explorer" Nowa Era„New Matura Success"- Pearson Education

„Matura Masters"

Macmillan Education

Virgina Evans, Jenny DooleyVirginia Evans, Jenny DooleyJohn Nauton,

Beata PolitStuart McKinlay,

Bob Hastings,

Tomasz SiutaMarta Rosińska, Ken Wilson

6.

Pre-intermediate -

poziom nisko-, średniozaawansowany„Upstream" - Express Publishing„Matura Prime Time"

„Matura Explorer" Nowa Era„New Matura Success"- Pearson Education

„Matura Masters"

Macmillan Education

Virgina Evans, Jenny DooleyVirginia Evans, Jenny DooleyJohn Nauton,

Beata PolitStuart McKinlay,

Bob Hastings,

Tomasz SiutaMarta Rosińska, Ken Wilson

7.

Intermediate - poziom średniozaawansowany

„Upstream" - Express Publishing„Matura Prime Time"

„Matura Explorer" Nowa Era„New Matura Success"- Pearson Education

„Matura Masters"

Macmillan Education

Virgina Evans, Jenny DooleyVirginia Evans, Jenny DooleyJohn Nauton,

Beata PolitStuart McKinlay,

Bob Hastings,

Tomasz SiutaMarta Rosińska, Ken Wilson

8.

Upper-intermediate -

poziom wysoko-,  średniozaawansowany„Upstream" - Express Publishing„Matura Prime Time"

„Matura Explorer" Nowa Era„New Matura Success"- Pearson Education

„Matura Masters"

Macmillan Education

Virgina Evans, Jenny DooleyVirginia Evans, Jenny DooleyJohn Nauton,

Beata PolitStuart McKinlay,

Bob Hastings,

Tomasz SiutaMarta Rosińska, Ken Wilson

9.

Advanced - poziom zaawansowany„Upstream" - Express Publishing„Matura Explorer" Nowa Era

„New Matura Success"- Pearson EducationVirgina Evans, Jenny DooleyJohn Nauton,

Beata Polit

Stuart McKinlay,

Bob Hastings,

Tomasz Siuta

10.

poziom podstawowy„Matura Repetytorium. Poziom podstawowy.

Podręcznik do języka angielskiego".

Express Publishing„Matura podstawowa z języka angielskiego poziom podstawowy" Pearson Education"Matura. Repetytorium
z testami"
Macmillan Education

Virginia Evans, Jenny DooleyMarta Umińska,

Bob

Hasting

Marta Rosińska,

Arkadiusz

Mędela

11.

poziom rozszerzony"Matura Repetytorium. Poziom rozszerzony. Podręcznik do języka angielskiego" Express Publishing"Repetytorium maturalne" Poziom rozszerzony  - Pearson Education"Revise Formatura"- repetytorium Macmillan Education

Virginia Evans, Jenny DooleyMarta Umińska,

Bob

Hasting

Marcin Smolik,

Arkadiusz

Mędela,

Elżbieta

Mańko

12.

język rosyjski

poziom podstawowy

x

x

x

„Wot i my" PWN

M. Wiat -Kmiecik

13.

język  francuski

poziom podstawowy

x

x

x

Le noureau taxi A1, A2 , HachetteDeja -vu !,2 PWNCampus 1, Nowela

Guy Capelle, Robert Menand,G. Migdalska, Cecile Billand, M. Woźniak,

M. Szczucka - SmagowiczJacky Girardet

Jacques Pecher

14.

język łaciński (elementy łaciny)

poziom podstawowy

x

Porta Latina, PWN

J. Wilczyński,E. Pobiedzińska, A. Jaworska

15.

język niemiecki

poziom podstawowy

x

x

x

„Alles klar" WSiP

K. Łuniewska

U. Tworek

Z. Wąsik

M. Zagórna

16.

poziom rozszerzony

x

x

x

„Alles klar" WSiP

K. Łuniewska

U. Tworek

Z. Wąsik

M. Zagórna

17.matematykaI poziom postawowy

x

x

x

Matematyka 1, Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym, Nowa Era

Wojciech Babiański,

Lech Chańko, Dorota Ponczól18.II poziom postawowyx

x

Matematyka 2, kształcenie ogólne w zakresie
podstawowym, Nowa Era

Wojciech Babiański,

Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha19.III poziom postawowyx

Matematyka 3, kształcenie ogólne w zakresie podstawowym Nowa Era

Wojciech Babiański,

Lech Chańko, Joanna Czarnowska,

Jolanta Wesołowska20.I poziom rozszerzony

x

x

x

Klasa I

Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

Krzysztof Kłaczkow,

Marcin Kurczab,

Elżbieta Świda,21.

II poziom rozszerzony

x

x

Matematyka podręcznik do liceów i techników.

Klasa II zakres podstawowy
i rozszerzony

Krzysztof Kłaczkow,

Marcin Kurczab,

Elżbieta Świda22.

III poziom rozszerzonyx

Klasa III część 1

Krzysztof Kłaczkow,

Marcin Kurczab,

Elżbieta Świda

23.technologia informacyjna

poziom podstawowy

pierwszy i drugi rok nauki

Technologia informacyjna.

Wydawnictwo Szkolne
i Pedagogiczne Spółka Akcyjna.

Ewa Gurbiel, Grażyna Hardt-Olejniczak, Ewa Kołczyk, Helena Krupicka, Maciej Sysło

24.

informatyka

poziom rozszerzonyInformatyka. Tom 1. Podręcznik z płytą CD

Informatyka. Tom 2. Podręcznik z płytą CD

Ireneusz Bujnowski, Zbigniew Talaga

25.

przysposobienie

obronne

Ia,  Ib,  Ic,  Ie

x

x„Bądźmy bezpieczni"

cz.1 i 2

PWN

M.Borowiecki

Z.Pytasz

E.Rygała

26.

IIa,  IIb, IIc,  IIe

x

x„Bądźmy bezpieczni" cz.1 i 2

PWN

M.Borowiecki

Z.Pytasz

E.Rygała

27.

Id, If, Ig

x

xPrzysposobienie

Obronne

OPERON

M.Goniewicz

A.Nowak-Kowal

ZB.Smutek

28.

IId,  IIf, IIg,  IIh

x

xPrzysposobienie

Obronne

OPERON

M.Goniewicz

A.Nowak-Kowal

ZB.Smutek

29.

geografiaIGeografia I Ziemia

Wyd. Nowa Era

Jan Wójcik

30.I/IIGeografia na czasie. Cz. I

Wyd. Szkolne PWN

B. Lenartowicz

E. Wilczyńska

M. Wójcik

31.IIGeografia 2 Świat.

Wyd. Nowa Era

Hanna Staniów

Piotr Staniów

32.

II/IIIGeografia na czasie cz. II

Wyd. Szkolne PWN

B. Lenartowicz

E. Wilczyńska

M. Wójcik

33.IIIGeografia 3 Polska

Wyd. Nowa Era

Jan Wójcik

Hanna Staniów

Piotr Staniów

34.

fizyka

podstawowy

x

x

Fizyka i astronomia dla każdego

Wyd. Zamkor

B. Sagnowska

35.

poziom podstawowy
z rozszerzonym

x

x

x

Fizyka dla szkół ponadgimnazjalnych- kurs podstawowy
z  elementami kursu rozszerzonego

J. Salach

36.

poziom podstawowy

x

Fizyka dla szkół ponadgimnazjalnych

Wyd. Zamkor

M. Fiołkowska

K. Fiołkowski

B. Sagnowska

37.

poziom rozszerzony

x

x

Fizyka dla szkół ponadgimnazjalnych - treści rozszerzone

Wyd. Zamkor

M.Fiołkowska

K. Fiołkowski

B. Sagnowska

W. Mroszczyk

38.

chemia

poziom podstawowy

x

x

Chemia nieorganiczna

Wyd. Żak

B. Kałuża

F. Kamińska39.poziom rozszerzony

x

x

x

Chemia organiczna

Wyd. Żak

B. Kałuża

F. Kamińska

40.

biologiapoziom podstawowy

x

x

x

Biologia

Wyd. Operon

J. Balerstet

W. Lewiński

E. Bartnik

41.

poziom rozszerzony

x

x

x

Biologia

Wyd. Operon

J. Balerstet

W. Lewiński

E. Bartnik

42.

religia

wszystkie klasy

x

x

x

Świadek Chrystusa w kościele. Podręcznik do nauczania religii dla klas I (II, III) szkół ponadgimnazjalnych.
Wyd. Księgarnia
Św. Wojciecha.

pod red.
Ks. Jana Szpeta
i Danuty Jackowiak

43.

historia

poziom podstawowy

x

Dzieje Starożytne cz. I

Historia Średniowiecze cz. II

Nowa Era

L. Mrozewicz, R. Śniegocki

M. Kamiński, G. Pańko,
R. Śniegocki

44.

poziom podstawowyxHistoria od renesansu do czasów nowożytnych cz. I

Historia od Kongresu Wiedeńskiego do I wojny światowej cz. II

Nowa Era

M. Kamiński, R. ŚniegockiR. Śniegocki

45.

poziom podstawowy

x

Historia wiek XX

Nowa Era

R. Śniegocki

46.

poziom rozszerzony

x

Poznać przeszłość, zrozumieć dziś. Historia. Starożytność, średniowiecze.

Stentor

P. Żmudzki

47.

poziom rozszerzonyxPoznać przeszłość, zrozumieć dziś, czasy nowożytne

cz. I 1492 - 1696

cz. II 1697 - 1871

Stentor

cz. I i II
M. Kopczyński

48.

poziom rozszerzony

x

Poznać przeszłość, zrozumieć dziś. Historia dzieje najnowsze 1872 - 2006

Stentor

M. Przybyliński

49.

wiedza
o społeczeństwie


poziom podstawowy

x

x

x

Wiedza
o społeczeństwie zakres podstawowy
. Klasy językowo - prawne dodatkowo: Wiedza o społeczeństwie zakres rozszerzony
NOWA ERA

Lech Moryksiewicz
Maria Pacholska

50.

wiedza
o kulturze


zakres podstawowy

x

x

x

Wiedza o kulturze. Zakres podstawowy.

OPERON

S. Krzemień - Ojak,
A. Kisielewska,
Zb. Suszczyńki,
N. Szydłowska,
M. Kostaszak - Romanowska

51.

podstawy przedsiębiorczości

zakres podstawowy

x

x

x

Przedsiębiorczość bez tajemnic. Podręcznik do nauczania podstaw przedsiębiorczości dla liceum ogólnokształcącego
i technikum.

WSiP

Sylwester Gregorczyk, Maria Romanowska, Agnieszka Sopińska,
Piotr Wachowiak,

52.

edukacja filozoficzna

I, II, III

x

x

x

Pochwała ciekawości. Filozofia. Ścieżka edukacyjna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego
i technikum.
ZNAK DLA SZKOŁY

J. Wojtysiak

53.

wychowanie
do życia
w rodzinie


I, II, III

x

x

x

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie
do życia w rodzinie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
RUBIKON

T. Król, M. Ryś (red.)

54.

edukacja ekologiczna

I, II, III

x

x

x

Edukacja ekologiczna. Podręcznik
do ścieżki edukacyjnej dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych
i techników.
VIDEOGRAF EDUKACJA

L. Trząski

55.

edukacja europejska

I, II, III

x

x

x

Nasza Europa. Podręcznik edukacji europejskiej dla liceów i techników. WYDAWNICTWO eMPi2

T. Kaczmarek,
J.J. Parysek