Stypendium Prezesa Rady Ministrów! Drukuj
środa, 30 listopada 2011 14:10
Z wielką dumą i radością informujemy, że uczeń naszej szkoły, Dawid Bulak (obecnie oddział 2g) uczestniczył 29 listopada 2011r. (wtorek) w Gali Stypendystów we Wrocławiu. Uroczystość zorganizowana była przez Kuratorium Oświaty w Auli Uniwersytetu Przyrodniczego, a wśród zaproszonych gości byli uczniowie szkół województwa dolnośląskiego uhonorowani Stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz Stypendium Ministra Edukacji Narodowej. Obecna była również Pani Dyrektor II LO Jolanta Dubińska.


Dawid Bulak znalazł się w gronie 274 innych wyróżnionych z Dolnego Śląska i został nagrodzony Stypendium Prezesa RM. Stypendium to przyznawane jest od roku szkolnego 1997/98 tylko jednemu uczniowi z danej szkoły na 10 miesięcy.

Aby otrzymać tę nagrodę należy spełnić jeden z dwóch warunków:
- otrzymać promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią w szkole
bądź
- wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre

Podczas uroczystości nasz uczeń otrzymał dyplom sygnowany przez Donalda Tuska, a także list gratulacyjny od Poseł na Sejm, Ewy Wolak. Dawid Bulak jest, między innymi finalistą VII Europejskiej Olimpiady Społeczno – Prawnej (jedyny pierwszoklasista) oraz otrzymał na zakończenie klasy pierwszej promocję z wyróżnieniem (średnia ocen 5.15).

Gratulujemy!

A oto parę innych fotografii z wydarzenia: