Plan pracy Wolontariatu Szkolnego Drukuj

Wolontariat Młodzieżowy przy II LO w Lubinie

Plan pracy Wolontariatu Szkolnego II LO

rok szkolny 2017/2018

 

Plan działań Wolontariatu Szkolnego opiera się na kontynuacji współpracy z poszczególnymi placówkami oświatowymi i stowarzyszeniami , organizacjami humanitarnymi.

 

1. Spotkanie informacyjne

2. Rekrutacja nowych wolontariuszy, prowadzenie zajęć związanych z promocją Wolontariatu Szkolnego .

3. Cykliczne spotkania wolontariuszy związane z bieżącymi akcjami.

4. Kontynuowanie współpracy z lubińskim hospicjum, udział w akcjach

organizowanych przez Stowarzyszenie „ Palium”.

5. Współdziałanie z Zespołem Szkół Integracyjnych w Lubinie.

6. Współpraca z Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Lubinie.

- przeprowadzenie wstępnego szkolenia nowych wolontariuszy

- kontynuacja form pracy wolontariatu medycznego opieki długoterminowej

7. Uściślenie współpracy ze Stowarzyszeniem Opieki Długoterminowej „Otwarta Dłoń” .

8. Włączenie się w organizowanie pomocy podopiecznym Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie.

9. Współpraca z organizacją misyjną „Młodzi Światu”. Propagowanie wolontariatu misyjnego podczas lekcji.

10. Udział w doraźnych akcjach organizowanych przez PAH, Caritas i inne.

11. Zaangażowanie wolontariuszy na rzecz środowiska lokalnego i szkoły:

- organizowanie pomocy materialnej dla osób potrzebujących z naszego środowiska lokalnego

- współpraca z Samorządem Uczniowskim w organizowaniu imprez „Mikołajki w szkole”

- współpraca z Zespołem Promocji Szkoły- udział w przygotowaniach” Dnia Otwartego”

                                                                                 

Opiekun Wolontariatu: Dorota Witold