Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów II LO w Lubinie w roku szkolnym 2016/2017! Drukuj

g logo compensa-vigTowarzystwem ubezpieczeniowym - wybranym przez Radę Rodziców przy II LO w Lubinie - jest Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group.

Ubezpiecznie NNW uczniów nie jest obowiązkowe.

 

 

ZAKRES UBEZPIECZENIA:

Suma ubezpieczenia: 20.000 zł

Składka roczna: 59 zł

OKRES UBEZPIECZENIA:

Uczniowie klas pierwszych i drugich - od 01 września 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r.

Uczniowie klas trzecich - od 01 września 2016 r. do 30 września 2017 r.

Wszelkich informacji dotyczących ubezpieczenia NNW uczniów udziela sekretarz szkoły - Agnieszka Borowska-Grochulska (pokój nr 16).