Szkoła

Odkrywców

Talentów

 

 

Super Szkoła

Przeczytaj artykuł...
Zobacz zdjęcia...
Zobacz dyplom...

 

  instagram calesnapchat cale

Do ulubionych

 
 

Strona główna Kalendarz Archiwum - Terminy


Pokaż zdarzeniaEmailDrukuj

Terminy - Archiwum

Terminy
Terminy egzaminów, wystawiania ocen, rad klasyfikacyjnych...

:   
:  
Data Tytuł Miejsce Kategoria
04.05.2012 - 25.05.2012
Matura 2012 - Terminy
11.06.2012
Przewidywane oceny niedostateczne oraz nieodpowiednie lub naganne - Terminy
20.06.2012
Przewidywane wyższe niż niedostateczne oceny klasyfikacyjne - Terminy
25.06.2012
Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej - Terminy
29.06.2012 - 29.06.2012
Koniec roku szkolnego dla klas I i II - Terminy
30.06.2012 - 31.08.2012
Wakacje! - Terminy
29.08.2012 - 30.08.2012
Egzaminy poprawkowe - Terminy
03.12.2012
Informacja o ocenach niedostatecznych - klasy III! - Terminy
10.12.2012
Inf. o ocenach wyższych niż 1 dla klas III! - Terminy
12.12.2012
Wpisy ocen klasyfikacyjnych klas III! - Terminy
17.12.2012
Zebranie z rodzicami - KLASY III! - Terminy
21.12.2012
Koniec semestru I dla klas maturalnych! - Terminy
07.01.2013
Przewidywane oceny niedostateczne - klasy I i II! - Terminy
14.01.2013
Oceny wyższe niż niedostateczne - klasy I i II! - Terminy
16.01.2013
Wpisy ocen klasyfikacyjnych - klasy I i II! - Terminy
21.01.2013
Zebranie z rodzicami - KLASY I i II! - Terminy
25.01.2013 - 25.01.2013
Koniec I semestru! - Terminy
08.04.2013
Oceny niedostateczne - klasy III! - Terminy
08.04.2013
Oceny niedostateczne - klasy III! - Terminy
08.04.2013
Zebranie z rodzicami! - Terminy

Strona 7 z 10

Trochę statystyki

Szkoła działa od 1.09.1987. Jej mury opuściło ponad 5.000 absolwentów. Obecnie edukacją 19 klas zajmuje się 40 nauczycieli.

Nie tylko nauka

Oprócz zajęć dydaktycznych proponujemy spotkania w ramach kół zainteresowań i różnorodne zajęcia sportowe. Od wielu lat działa szkolne koło wolontariatu.

Stale w czołówce

Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach i olimpiadach, zdobywają medale w zawodach sportowych, są znani z osiągnięć artystycznych.