Szkoła

Odkrywców

Talentów

 

 

Super Szkoła

Przeczytaj artykuł...
Zobacz zdjęcia...
Zobacz dyplom...

 

  instagram calesnapchat cale

Do ulubionych

 
 

Strona główna Kalendarz Archiwum - Terminy


Pokaż zdarzeniaEmailDrukuj

Terminy - Archiwum

Terminy
Terminy egzaminów, wystawiania ocen, rad klasyfikacyjnych...

:   
:  
Data Tytuł Miejsce Kategoria
26.04.2010
Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej dla klas trzecich - Terminy
26.04.2010 - 26.04.2010
Termin Rady Pedagogicznej - Terminy
30.04.2010 - 30.04.2010
Uroczystość zakończenia roku szkolnego klas trzecich - Terminy
24.05.2010 - 24.05.2010
Termin spotkań wychowawców i nauczycieli z rodzicami klas pierwszych i drugich - Terminy
07.06.2010 - 07.06.2010
Termin poinformowania uczniów klas I i II oraz rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych - Terminy
14.06.2010 - 14.06.2010
Termin poinformowania uczniów klas I i II o przewidywanych wyższych niż niedostateczne ocenach - Terminy
16.06.2010 - 16.06.2010
Termin dokonania wpisów ocen klasyfikacyjnych w dziennikach lekcyjnych - Terminy
21.06.2010 - 21.06.2010
Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej - Terminy
21.06.2010 - 21.06.2010
Termin Rady Pedagogicznej - Terminy
24.06.2010 - 24.06.2010
Termin Rady Pedagogicznej - Terminy
25.06.2010 - 25.06.2010
Uroczyste zakończenie roku szkolnego - Terminy
26.06.2010 - 31.08.2010
Ferie letnie - Terminy
26.08.2010 - 26.08.2010
Egzaminy poprawkowe - Terminy
02.09.2010
Zebranie z rodzicami - Terminy
13.09.2010
Zebranie z rodzicami - Terminy
08.11.2010
Konsultacje indywidualne z nauczycielami - Terminy
29.11.2010
Oceny niedostateczne - Terminy
29.11.2010
Zebranie z rodzicami - Terminy
06.12.2010
Oceny wyższe niż niedostateczne - Terminy
08.12.2010
Wpisy ocen do dziennika - Terminy

Strona 4 z 10

Trochę statystyki

Szkoła działa od 1.09.1987. Jej mury opuściło ponad 5.000 absolwentów. Obecnie edukacją 19 klas zajmuje się 40 nauczycieli.

Nie tylko nauka

Oprócz zajęć dydaktycznych proponujemy spotkania w ramach kół zainteresowań i różnorodne zajęcia sportowe. Od wielu lat działa szkolne koło wolontariatu.

Stale w czołówce

Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach i olimpiadach, zdobywają medale w zawodach sportowych, są znani z osiągnięć artystycznych.